E-mail:
Telefoon: 050 36 03 045
Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen, Groningen

Disclaimer Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO)

  • De website van de Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien op de Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen-website sprake is van enige uitleg of advies, heeft dit een algemeen karakter en is dus niet gericht op een specifieke situatie of probleem.
  • Hoewel de informatie op de Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen-website met de grootste zorg wordt samengesteld en de Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen streeft naar de grootst mogelijke volledigheid in het verschaffen van informatie, kan de Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist en volledig is en/of blijft. Gebruikers van de informatie en/of de publicaties op de website van de Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen, kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
  • Hoewel de Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan de Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen dat niet garanderen. De Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen-website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
  • De Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen op de website gepubliceerde informatie.
  • De Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt.
  • Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) - Groningen wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.
  • Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.